ÄNDAMÅL

Stiftelsens har till ändamål att främja omsorg om barn och ungdom i första hand i Göteborg med dess kranskommuner. Stiftelsens ändamål kan bland annat främjas genom bidrag till: Idrottsaktiviteter för barn och ungdom Friluftsliv för barn och ungdom Kulturella aktiviter för barn och ungdom Bidrag beviljas främst till organisationer men kan även beviljas till enskilda personer. Stiftelsens ändamål främjas i första hand av den årliga avkastningen i form av räntor, utdelningar på stiftelsens tillgångar. Vid större projekt eller av andra särskilda skäl får även viss del av stiftelsens kapital nyttjas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Jacob Thoréns stiftelse
Organisationsnummer:802481-4389
Adress:
  • SEB Stiftelser
  • GÖH 420
  • 405 04 Göteborg
Telefonnummer:031-621870
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 957 611 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS