ÄNDAMÅL

Den ränta, som årligen krediteras fonden, skall odelad läggas till dess kapital, intill dess detta uppgår till 2000 kronor. Sedan fonden nått denna storlek, skola fyra femtedelar av räntan för tre på varandra följande år utdelas som premium. Premiebeloppet avrundas nedåt till närmaste hela femtal kronor. Återstående ränteavkastning lägges årligen till fondkapitalet för detsammas förstärkande. Premiet utdelas vid högtidslandskapet den 30 april det år, som kommer näst efter det sista i treårsperioden, till en behövande landsman, som är för terminen vid universitetet närvarande, enligt de bestämmelser, som gälla för Wallins premium.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J Watzs Premiestiftelse
Organisationsnummer:802481-5568
Adress:
  • Box 2062
  • 750 02 Uppsala
Telefonnummer:076-882 24 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS