ÄNDAMÅL

…ett årligt Stipendium för en eller två Studerande Jemtlänningar vid Academien i Upsala, hvarom bref kommer att afgå till Inspector Nationis, som det tillhörer att i alla tider bortgifva detta Stipendium i samråd med Nationens Curator efter inhämtade underrättelser om Sökandes behof och competence, såsom ock att stadga lämpliga reglor och föreskrifter, så väl i afseende på tiden, hvarunder Stipendium får begagnas samt hvad i öfrigt af Stipendiaten bör iagttas, så att det åsyftade ändamålet, hoppgifvande Studerandes ifrån Jemtlands orten understödjande vid Universitetet samt deras danande till nyttige och hederlige Medlemmar i Samhället derigenom lättare må kunna vinnas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J.W. Burmans stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2003
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS