ÄNDAMÅL

Åtta stipendier fördelade i fyra klasser till medellösa, flitiga studerande vid Uppsala universitet enlig följande: Fyra stipendier till teol.stud.; två av stipendiaterna skall vara födda i Stockholm och två i Ångermanland. Två stipendier: ett till den som är född i Östergötland och ett till den som är född i Västergötland. Det ena stipendiet tilldelas sökande som studerar språk och det andra till sökande som studerar arkeologi, historia eller ekonomisk historia. Två stipendier utan avseendepå studieinriktning; ett stipendium till sökande född i Uppland och ett till sökande född i Stockholm.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J Stieglers stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-1013
Adress:
  • J Stieglers stipendiestiftelse
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS