ÄNDAMÅL

Stiftelsens behållna avkastning får användas till följande ändamål inom Dädesjö församling, utvecklingsfrämjande åtgärder betr jordbruk och skogsbruk på stiftelsens fastigheter, underhåll och upprustning av Dädesjö hembygdsgård, hembygdsvård och annan kulturminnesvård inom användningsområdet, innefattande rätt att för ändamålet förvärva fast och lös egendom, kulturella ändamål i övrigt inom användningsområdet dock med undantag för sådana ändamål som har kyrklig anknytning, samt enskilda anläggningar för vägbelysning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J P Gustafssons stiftelse
Organisationsnummer:829500-1450
Adress:
  • Rune Karlsson
  • Lövängen Näsbykulla
  • 364 92 LENHOVDA
Telefonnummer:0474-35081
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS