ÄNDAMÅL

Till Institutionen för medicinsk genetik: 1. forskningsanslag på vid institutionen arbetande forskare, som icke äro knutna till institutionen genom anställning på ordinarie eller extra-ordinarie stat; 2. bestridande av kostnader för vid institutionen arbetande forskare i samband med deltagande i vetenskapliga kongresser, symposier eller studieresor inom eller utom landet; 3. bestridande av kostnader för resor och uppehälle för vid institutionen arbetande inbjudna forskare; 4. bestridande avkostnader för vetenskapliga symposier, anordnande vid institutionen; 5. bestridande av sådana omkostnader i samband med forskning inom humangenetikens område, för vilka omkostnader institutionens ordinarie anslag icke kunna användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J och E Vleugels stiftelse
Organisationsnummer:817604-0254
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS