ÄNDAMÅL

Enligt Kungl Maj:ts beslut den 22 oktober 1971 föreligger inget hinder att försälja den donerade fastigheten till Göteborgs kommun på villkor att kommunen låter riva ifrågavarande ålderdomshem och i stället uppför ett servicehus för äldre som benämns Dicksonshus i vilket på särskilt uppsatt minnestavla anges att det tidigare hemmet donerats av J J Dickson. Köpeskillingsmedlen fonderas och avkastningen – sedan 1/10 lagts till kapitalet – används till stödåtgärder för behövande äldre eller sjukliga personer inom kommunen med företräde för födda eller länge bosatta personer inom Örgryte församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J J Dicksons stiftelse
Organisationsnummer:857200-3138
Adress:
  • Göteborgs stad
  • Stadsledningskontoret,Stiftelser
  • 404 82 Göteborg
Telefonnummer:031-3680229
E-post:stiftelser@stadshuset.goteborg.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 052 278 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS