ÄNDAMÅL

Till behövande studerande av Södermanland-Nerikes nation, som beflitar sig om studier av semitiska språk med företräde för barn av underofficer från Södermanland eller av officer från samma landskap som har tjänsteställning i likhet med underlöjtnant, löjtnant eller kapten i armén.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J J Björnståhls stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-7540
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS