ÄNDAMÅL

Dessa 4,000 kr. skola blifva ett kapital till 2:ne stipendier, hvardera å 100 kr. årligen, och utdelas räntan derå 2:ne gånger årligen förnämligast till Theologiae Studerande af Stockholms Nation, tillhörande den rena Evang.-Lutherska läran, hvilka genom flit, kunskaper och sedlighet gjort sig deraf förtjenta. Finnas ej sådana af Stockholms nation, kunna stipendierna till studerande inom andra nationer utdelas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J.G. Lundbergs stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-2748
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS