ÄNDAMÅL

Del av kvarlåtenskapen skall ”afsättas till en fond, hvaraf räntan bör användas till något välgörande ändamål. Fonden som bör bära mitt namn och ställas till disposition af Stadsfullmäktige i Gefle, skall förvaltas i enlighet med de grunder, som af Stadsfullmäktige bestämmas”. 1971-01-02 beslöt dåvarande stadsfullmäktige att räntemedlen skulle disponeras för anordnande och underhåll av ålderdomshem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J G Björkegrens Stiftelse
Organisationsnummer:885000-1655
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 788 357 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS