ÄNDAMÅL

Att stödja det frivilliga arbetet inom svenska kyrkan samt att stödja ungdomsarbetet i alla dess former – ej minst den kyrkliga scoutrörelsen – det frivilliga kyrkliga bildningsarbetet, den religiösa upplysningsverksamheten m m. Stiftelsen skall framför allt stödja det vägröjande trosfriska frivilliga arbetet inom kyrkan, och härvid sätta in sin hjälp där behoven äro som störst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J E Frykbergs stiftelse
Organisationsnummer:802001-1055
Adress:
  • Trossamfundet Svenska kyrkan
  • 751 70 UPPSALA
Telefonnummer:018-169500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS