ÄNDAMÅL

…hvaraf räntan skall till någon flitig och ordentlig medlem af Wermlands nation årligen utdelas med företrädesrätt för testators arfvingar och efterkommande där sådana sig vid akademien uppehålla och stipendiet söka.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J Brinks stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817604-1989
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-471 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS