ÄNDAMÅL

Att genom understöd bereda lättnad åt vetenskapsidkare, som är fästade vid Uppsala Universitet, att kunna i tryck offentliggöra resultaten av sina forskningar på det naturvetenskapliga området, detta område taget i den vidsträckta mening att därunder inbegripas ej blott de till den matematiskt-naturvetenskapliga sektionen av den Filosofiska fakulteten hörande diciplinerna, utan och de medicinska vetenskapsgrenarna. Härvid avses att företrädesvis understödja utgivandet av mera omfattande och förvetenskapen betydande arbeten, vid vilka omkostnaderna bliva större än vanlig tryckningskostnad, vare sig i anledning av åtföljande plancher eller illustrationer, eller i de fall, då för vetenskapliga undersökningar, vilkas resultat skola offentliggöras, experimenter måst anställas eller särskilda resor företagits, eller av annan orsak extra utgifter av varjehanda slag för publikationen erfordrats.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J Bjurzons stiftelse för lärda verks utgivande
Organisationsnummer:817605-0931
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS