ÄNDAMÅL

[…] ”till något för Kongl. Universitetet i Upsala eller Upsala stad gagnade eller välgörande ändamål” öfverlemnas härjemte till Kongl. Universitetet i Upsala Ett Tusen Kronor med villkor: 1:0 att den årliga räntan af detta kapital, som förvaltas i öfverensstämmelse med de för Univetsitetets öfriga fonder gällande allmåänna förskrifter, utbetalas till det ”Naturvetenskapliga Student-Sällskapet i Upsala” att fritt för sina ändamål disponeras; samt 2:0 att för den händelse att nämnde Sällskap i en framtid komme att upphöra, den årliga räntan av kapitalet må af professoren i Botanik vid Universitet i Upsala disponeras till gagn för Universitetets Botaniska Trädgård eller dess Botaniska Museum.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J Bjurzons stiftelse för Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Upsala
Organisationsnummer:817604-1575
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 Uppsala
Telefonnummer:018-4717500, 018-4717544
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS