ÄNDAMÅL

Användas så att yngre äkta makar, vilka äro kända som skötsamma och tidigare sysslat med jordbruksarbete, och önskar köpa jordbruk, skall mot säkerhet och mot billig ränta, kunna erhålla lån ur fonden för inköp av jordbruk. Ränteavkastningen användes så att den endera lägges till fonden eller lämnas i bidrag till jordbrukare som äre i behov av hjälp för inköp av förnödenheter eller till förbättring av sitt jordbruk. Den som erhållit lån ur fonden, skall icke vara förhindrad att erhålla bidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J A Vestins stiftelse
Organisationsnummer:802481-2797
Adress:
  • Kramfors kommun
  • 87280 Kramfors
Telefonnummer:61280000
E-post:rolf.westin@kramfors.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:161 708 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS