ÄNDAMÅL

Sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet och kostnader för underhåll av de i testamentet angivna gravarna erlagts skall avkastningen användas på följande sätt. 1. Svenska Kyrkans internationella arbete skall årligen erhålla ett belopp motsvarande 1/5 av det under utdelningsåret gällande basbeloppet. 2. Västra Vikbolandets församlings ungdomsverksamhet skall årligen erhålla ett belopp motsvarande 1/10 av det under utdelningsåret gällande basbeloppet. 3. Återstoden av avkastningen skall utdelas till behövande som är bosatta i i första hand det som tidigare var Furingstads församling, i andra hand Västra Vikbolandets församling, företrädesvis barnrika behövande famliljer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J A Nilssons stiftelse
Organisationsnummer:825003-3274
Adress:
  • Internbanken
  • 601 81 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-151042
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:960 598 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS