ÄNDAMÅL

Ändamålet är att räntemedlen från donationen i början av december månad varje år måtte tillhandahållas fattigvårdsnämnden för att till julen utdelas i poster om 50-100 kronor till utarbetade eller sjukliga fattiga änkor och ogifta kvinnor, företrädesvis sömmerskor;att understöd från fonden skulle vara av mera tillfällig karaktär och sålunda under alla förhållanden tillkomma de mest behövande bland dem, som sökt understöd, utan särskilt företräde för den, som föregående år erhållit sådant; samt att de sålunda utdelade understöden ej skulle få likställas med fattigvård;att den del av avkastningen, som komme att av hälsovårdsnämnden disponeras, måtte mot redovisningsskyldighet anslås såsom bidrag till täckande av kostnaderna för kuratorsverksamheten bland sinnessjuka tillhörande Stockholm;att räntemedlen av fonden skulle till hälften var tillhandahållas fattigvårdsnämnden och hälsovårdsnämnden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J A Meisners stiftelse
Organisationsnummer:802405-1453
Adress:
  • Donationsstiftelserna, Stadshuset
  • 105 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-50829000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS