ÄNDAMÅL

Ändamålet skall vara: att förvärva dels aktier i Aktiebolaget för Varubelåning i och för tryggande av aktiemajoriteten inom nämnda bolag, dels ock annan egendom. Att i egenskap av innehavare av aktiemajoriteten uti Aktiebolaget för Varubelåning noggrant övervaka bemälda aktiebolags verksamhet. Att fövalta samtlig stiftelsen tillhörig egendom med rätt och skyldighet för stiftelsens styrelse.Att i behov ställa sagda egendom som säkerhet för av Aktiebolaget för Varubelåning upptagna lån och för avbemälda aktiebolag i övrigt ingångna förbindelser; samt att av fonderad avkastning enl. § 11 härnedan bevilja Aktiebolag för Varubelåning lån.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J. A. Janssons Stiftelse
Organisationsnummer:102016-0436
Adress:
  • AB för Varubelåning
  • Storgatan 8
  • 114 51 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6670110
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS