ÄNDAMÅL

Avkastningen av stiftelsens medel skola, sedan jag avlidit, användas i yfte att främja vård och uppfostran av barn till anställda vid Dynäskoncernen eller till personer, vilkas anställning vid nämnda koncern upphör på grund av pensionering eller dödsfall, samt att lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning av barn, som nyss sagts, eller av yngre anställda vid Dynäskoncernen. Stiftelsens medel må även användas till främjande av uppfostran och vård av barn som – oavsett föräldrarnas anställningsförhållanden – bo i Väja-Dynäs eller Svanö samhällen samt att främja ungdomsverksamhet på nämnda orter och dess närområden. I den händelse att medel kvarstår, efter att ändamålen enligt ovan blivit tillgodosedda, kan bidrag ges för främjande av hälsa och rekreation för anställda vid industrianläggningarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J A Fahléns stipendiestiftelse
Organisationsnummer:888400-5375
Adress:
  • Mondi Packaging Dynäs AB
  • 873 81 Väja
Telefonnummer:0612-83000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS