ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på förmånliga villkor till välfrejdade, för arbetsamhet och ordentlighet kända,mindre bemedlade personer i Karlskrona, företrädesvis änkor med minderåriga barn, uthyra lägenheter, till vilka stiftelsen förvärvat bostadsrätt. Stiftelsen må även lämna hyresbidrag till personer, som uppfyller de i 1:a stycket angivna kvalifikationerna och bor i hyreslägenhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:J A Borgströms Stiftelse
Organisationsnummer:835000-0330
Adress:
  • Karlskrona Kommun
  • Kommunledningsförvaltningen
  • 371 83 KARLSKRONA
Telefonnummer:0455-30 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS