ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga Ivan Andersons familjs och avkomlingars ekonomiska existens. Sedan såväl Ivan Andersson, som hans samtliga arvsberättigade barn, barnbarn och barnbarns barn avlidit, skall inte vidare någon del av avkastningen av stiftelsens medel tillfalla Ivan Anderssons avkomligar utan halva den disponibla avkastningen skall användas för konvalescentvård av i Göteborgs stad bosatta personer, företrädesvis barn, och den andra hälften till vård av i Göteborgs stad bosatta nevrasteniker, företrädesvis barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ivan Andersons Stiftelse
Organisationsnummer:157209-1930
Adress:
  • SEB
  • Institutioner & Stiftelser
  • 405 04 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-622516
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:71 795 397 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS