ÄNDAMÅL

Att stödja vissa Panamanska juridiska personer som är engagerade, eller bundna att bli engagerade – på grund av ordalydelsen i deras stadgar- inom turism området. (”Destinatärerna”) genom direkta eller indirekta investeringar I undervärderade onoterade företag och / eller skuldinstrument I bolag med finansiella problem i olika jurisdiktioner (”Målbolag”). Ändamålet skall uppnås genom: – Direkta eller indirekta investeringar I Kvalificerade Tillgångar, samt, – Om så krävs, genom att tillhandahålla tjänster avseende företagsledning till bolag inom i Kvalificerade Tillgångar. Ändamålet skall vidare uppnås genom: – Lämnande av bidrag till Destinatärerna, Stiftelsen kan också bilda holdingbolag i Sverige eller utomlands, andra stiftelser i Sverige, eller andra stiftelseliknande strukturer i utlandet, för samma ändamål som Stiftelsen och för förvaltning av sina tillgångar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Isvak Stiftelse
Organisationsnummer:802477-8873
Adress:
  • Carlsgatan 12A
  • 211 20 Malmö
Telefonnummer:073-5143403
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:50 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS