ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att bygga, äga & förvalta en Moské och kulturcentrum i Skärholmen, att bedriva verksamhet gemensam för alla islamiska trosbekännare, avsedd att främja deras trosutövning i Stockholms län. För att nå sina syften stiftelsen har följande verksamhet. Stiftelsen har som huvuduppgift att främja studie- och kulturverksamhet. Skapa förutsättningar för sina medlemmar att delta i kultur- och utbildningsliv. Att bygga upp studieverksamhet och utbilda imamer och medlemmarna i föreningen. Att aktivera kvinnan i hennes roll som bärare av kultur och uppfostran. Verka för aktivt engagemang i det svenska samhället. Att propagera för goda värderingar, ädelt uppförande, moral och uppriktighet i det svenska samhället. Att medverka i aktiviteter mot missbruk av narkotika och alkohol samt kriminalitet. Att förstärka vänskapsband och ömsesidig förståelse mellan muslimer och övriga i det svenska samhället. Att informera om islam genom föreläsingar, symposier och publikationer. Att upprätta institutioner för utbildning på alla nivåer enligt gällande svenska läroplan med islamisk inriktning. Att främja vetenskaplig forskning inom religionssociologi, och den islamiska civilisationen. Att undervisa barn och ungdomar i de islamiska vetenskaperna och disciplinerna samt främja utbildning. Att förrätta bön och göra symposier och annan islamisk service såsom vigsel & begravning och rådgivning samt problemlösning. Att organisera pilgrimsresa. Att främja vård och uppfostran av barn samt äldreomsorg. Att utöva hjälpverksamhet bland behövande. Att samarbeta med nationella och internationella, politiskt obundna, organisationer vars ändamål och arbetssätt stämmer överens med dessa stadgar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Islamiska Stiftelse i Skärholmen
Organisationsnummer:802477-4732
Adress:
  • Bredholmstorget 12
  • 127 48 Skärholmen
Telefonnummer:08-710 57 47
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS