ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning samt konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella ändamål. Stiftelsen skall lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning, företrädesvis i form av stipendier till förtjänta bildkonstnärer, arkitekter, miljöplanerare, författare och andra kulturpersoner. Medel kan även anslås för anordnande av arkiv o.dyl. för att till forskares hjälp för framtiden bevara Einar Forseths samlingar av korrespondens o.dyl. samt skisser och konstverk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Irma och Einar Forseths Kulturstiftelse
Organisationsnummer:802408-3571
Adress:
  • Studieförbundet Bilda
  • Box 79
  • 125 22 ÄLVSJÖ
Telefonnummer:08-7271846
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:553 506 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS