ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning. Stiftelsens ändamål bör tillgodoses i första hand genom understödjande av den barn- och ungdomsverksamhet, som bedrives inom nykterhetsorganisationerna. Därjämte kan lämnas stipendier till studerande ungdom, bidrag till kurser för ungdomsutbildning, eller till fritidsanläggningar, kursgårdar eller dylikt för ungdom. Vidare kan bidrag lämnas till aktiviteter och utbildning som bedrivs inom IOGT-NTO-rörelsen och som indirekt eller direkt stimulerar till aktiviteter bland ungdom. Av avkastningen å stiftelsens förmögehet ska årligen 10 procent läggas till kapitalet medan återstoden får disponeras för understöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse
Organisationsnummer:802007-7619
Adress:
  • Box 12825
  • 112 97 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-672 60 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS