ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att med ekonomiska, praktiska och materiella medel verka för uppbyggnad och drift av en humanitär hjälpverksamhet bland barn. Huvudsyfte är att ge barn från miljöstörda och krigsdrabbade länder möjlighet till en tids rekreation under former som skall syfta till att rehabilitera barnens fysiska, psykiska och andliga hälsa med målsättningen att ge dem ökade möjligheter till ett fullvärdigt liv. Stiftelsen skall inledningsvis verka för uppbyggnaden av Barnens Ark i Gamla Korint i Grekland, samt därefter att Barnens Ark etableras på eller i närheten av platser och länder där nödlidande barns behov kan tillgodoses genom att Barnens Ark etableras. Stiftelsen skall verka för att organisationer med samma målsättning och namnstartas i andra länder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Internationella stiftelsen Barnens Ark, Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer:867200-7955
Adress:
  • Maria Kratz Larsen
  • Bjäregatan 8
  • 268 34 Svalöv
Telefonnummer:763280901
E-post:info@barnensark.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 306 936 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS