ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att vara ett forum för tankeutbyte, möten, utbildning och forskning i frågor kring kyrkorum och kyrkobyggnader. Stiftelsen är fristående, men samverkar med Svenska kyrkan och Lunds universitet.Som ett led i stiftelsens verksamhet kan seminarier, konferenser, kulturprogram och föreläsningar anordnas, Utgivning av böcker och annat material som främjar stiftelsens ändamål kan vara en del av verksamheten. Stiftelsen kan stimulera och bidra till forskning och kan även bedriva utbildnings- och kursverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Zettervallinstitutet
Organisationsnummer:802426-7174
Adress:
  • Box 1004
  • 221 02 Lund
Telefonnummer:073-980 98 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 430 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS