ÄNDAMÅL

2.1 Stiftelsens syfte är att främja ökad kunskap om konsekvenserna av mellanmänskligt våld i allmänhet och sexuellt våld och sexuella övergrepp i synnerhet, samt att ge eller verka för stöd och behandling för människor utsatta för mellanmänskligt våld i allmänhet och sexuellt våld och sexuella övergrepp i synnerhet. Med behandling avses psykologisk och därmed jämförbar behandling.2.2 Stiftelsens syfte skall främjas genom egen verksamhet i Sverige och internationellt samt genom insamling i Sverige och internationellt (genom fortlöpande upprop i [dagspress] eller på annat sätt).2.3 Insamlade och genom egen verksamhet genererade medel, inklusive avkastning på sådana medel, skall användas till:2.3.1 bedrivande av stiftelsens egen verksamhet i Sverige och internationellt till fullföljd av syftet enligt punkten 2.1 ovan,2.3.2 bedrivande av verksamhet i bolag som helt ägs av stiftelsen till fullföljd av syftet enligt punkten 2.1 ovan,2.3.3 anslående av kontanta bidrag för forskning beträffande konsekvenserna av mellanmänskligt våld i allmänhet och sexuellt våld och sexuella övergrepp i synnerhet, eller för forskning med nära anknytning därtill, eller,2.3.4 anslående av kontanta bidrag till annan ideell organisation som bedriver verksamhet för att främja sådant syfte som anges i punkten 2.1 ovan, i den mån sådana medel inte erfordras för den verksamhet som bedrivs av stiftelsen själv eller av dess helägda aktiebolag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen WONSA
Organisationsnummer:802478-2727
Adress:
  • Stortorget 3
  • 111 29 Stockholm
Telefonnummer:073-5933188
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS