ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsens syfte är att med insamlade medel hjälpa familjer med hjärnsjuka barn och tonåringar som har en fortskridande odiagnostiserad hjärnsjukdom trots intensivt sökande. Hjälpen ska vara av det slaget som ger livet en extra liten guldkant, när familjer är på sjukhus eller liknande inrättning utanför sitt hemlandsting för att söka diagnos. På längre sikt är insamlingens syfte att också kunna hjälpa till med diagnostisering av ovannämnda barn. Ett exempel skulle kunna vara enav stiftelsen ordnad kongress med brett medicinskt deltagande för att på så sätt eventuellt möjliggöra en diagnostisering av barnen, i första hand med degenerativ hjärnsjukdom.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Willefonden
Organisationsnummer:802409-3737
Adress:
  • Cederroth
  • Sandbacken
  • 186 97 BROTTBY
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS