ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja kommunikationsinsatser om hur situationen kan bli, är och kunde ha varit för naturarvet, den biologiska mångfalden, människorna och miljön på jorden samt att främja direkta naturskyddsinsatser av olika slag för att försvara den biologiska mångfalden, en hållbar utveckling och jordens överlevnad. Stiftelsen ska tillgodose sitt ändamål genom att utveckla projekt och andra arrangemang samt ge årliga bidrag till individer, projekt, företag och organisationer som utför arbete som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan även samarbeta med andra individer eller organisationer för att på bästa sätt tillgodose stiftelsens ändamål. Stiftelsen ska även bidra till att skapa utvecklingsmöjligheter för personer som bedöms ha berättartalang utöver det vanliga inom områdena fotografi, författarskap, undervisning, populärvetenskap, film och musik samt belöna och uppmuntra individer, företag och organisationer som har berättat något extraordinärt och viktigt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Wild Wonders Foundation
Organisationsnummer:802478-0499
Adress:
  • Staffan Widstrand
  • Smedvägen 5
  • 176 71 JÄRFÄLLA
Telefonnummer:070-6573324
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS