ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall först och främst lämna bidrag och anslag till privatpersoner som är ofrivilligt barnlösa och som skall genomgå en assisterad befruktning eller en adoption och om så medger stödja forskning och/eller barnhem. Stiftelsen främjar härmed bildandet av nya familjer, nu och i framtiden, forskning kring ofrivillig barnlöshet och assisterad befruktning samt barnhemsbarns väl och ve, för nuvarande och framtida generationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Wabbie Foundation
Organisationsnummer:802426-4122
Adress:
  • Dekenno
  • Fole Lilla Ryftes 530
  • 621 75 Visby
Telefonnummer:0730-811580
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:17 568 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS