ÄNDAMÅL

1 § Syfte Stiftelsens syfte är att verka för människors välmående, lycka, utveckling och vitala livsstil enligt vårt kontinuum (ursprungliga ursprung) i ett högteknologiskt samhälle i balans och samverkan med varandra, djur och natur. 2 § Målsättning och verksamhet Stiftelsens ändamål är att bedriva verksamhet i enlighet med syftet och att därigenom skapa förutsättningar för människors såväl inre frid som yttre fred samt att verka för välmående djur och ekologisk balans. Stiftelsen kan tillhandahålla, arrangera, skapa och driva bl.a. – Utbildnings- och kursverksamhet – Föredrag – Teater och framträdanden – Friskvårds- och rehabiliteringsaktiviteter – Lotterier och insamlingar – Utställningar och mässor – Förutsättningar för ekologiskt leverne och boende – Framställning och försäljning av hälsokost, ekologiska varor samt djurfoder och utrustning – Djurhållning inkluderande träning, rehablilitering, friskvård, skötsel, avel, inköp och försäljning – Placera tillgångarna i fastighetsinnehav – Bilda företag eller stiftelse för delar av verksamheten 4 § Destinatärskrets Alla människor och organisationer med intresse av stiftelsens verksamhet enligt dess syfte och ändamål. Stiftelsen kan bevilja stipendier för hela eller delar av kostnaden vid deltagande i stiftelsens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Vitalogin
Organisationsnummer:802425-5260
Adress:
  • Hässleholmsvägen 22
  • 121 53 JOHANNESHOV
Telefonnummer:0737-825615
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 244 121 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS