ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen har följande vision, mission, syfte, verksamhetsföremål och destinatärskrets Vision: Erbjuda möjligheter till utbildning och träning för barn och ungdomar som är förslavade av fattigdom. Mission: Främja arbetet som bedrivs genom existerande organisationer genom erbjudande av finansiellt stöd och personella resurser. Syfte: Insamlingsstiftelsen verkar för att höja utbildningsnivån i Brasilien. Verksamhetsföremål: Att samla in pengar i syfte att hjälpa organisationer och enskilda personer som sysslar med att höja utbildningsnivån i Brasilien. Destinatärskrets: Organisationer och enskilda personer som söker bidrag från insamlingsstiftelsen måste tydligt kunna visa att man delar insamlingsstiftelsens vision och mission samt kunna rätta sig efter styrelsens beslut.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Utbildning för Brasiliens Framtid
Organisationsnummer:857209-6272
Adress:
  • Dan Lundström
  • Skördevägen 14
  • 713 30 NORA
Telefonnummer:0730-408088
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:71 511 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS