ÄNDAMÅL

Blomsterfondens mål är att på ett värdigt sätt hedra de dödas minne. Sammanslutningar och enskilda personer kan hedra den dödes minne med penninggåva i stället för blommor. Ur fonden kan styrelsen besluta om utdelning till församlingsbor, när behov av hjälp påkallas och särskilt vid dödsfall samt till allmänna åtgärder, som kan bidraga till högtid vid samlingar kring de bortgångnas minne.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Undersåkers Blomsterfond
Organisationsnummer:893201-8693
Adress:
  • Kyrkvägen 2
  • 837 31 Järpen
Telefonnummer:0647-14655
E-post:are.pastorat@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:49 476 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS