ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som syfte och ändamål att främja barn, ungdomar och vuxna personer som är bosatta i Ukraina med rehabilitering, psykologiskt stöd och andra former av stödinsatser. Stiftelsen skall även verka för att barn, ungdomar och vuxna personer som är bosatta i Ukraina med utbildning och utveckling för på så sätt stärka deras framtid. Detta skall göras för att förbättra deras levnadsvillkor och motverka så att dom inte hamnar i fattigdom där stiftelsens ändamål är att

– Främja utvecklingsprojekt som förbättrar den sociala och hälsosituationen för ukrainska kvinnor och barn.
– Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens områden
– Samverka med andra stiftelser och fonder såväl nationellt som internationellt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Ukraine Care Foundation
Organisationsnummer:802482-5294
Adress:
  • Tavastgatan 45
  • 11824 Stockholm
Telefonnummer:070-9770597
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS