ÄNDAMÅL

Stiftelsen har det huvudsakliga allmännyttiga ändamålet att, med stöd av insamlade medel, stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egenverksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet med medel som erhålles genom gåvor, bidrag eller på annat sätt.Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål.Insamlingsstiftelsen skall kunna bedriva näringsverksamhet, om så bedömes lämpligt för insamlingsstiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden
Organisationsnummer:802481-6509
Adress:
  • Hästhagsvägen 15
  • 131 33 Nacka
Telefonnummer:707490583
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS