ÄNDAMÅL

Att möta ett allt större behov som finns av utbildning och sjukvård bland barn och mödrar i olika länder i vår värld. Att genom olika former av insamlingar och erhållna bidrag från människor och organisationer i Sverige och andra länder kunna bidraga till att främst barn får en möjlighet till en grundläggande utbildning i elementära färdigheter som att kunna läsa, skriva och räkna. Olika former av vocational training (yrkesskola) kan bli aktuellt liksom alfabetiseringskurser för vuxna. Även sjuk- och hälsovård för aktuella grupper liksom utgivning av litteratur som främjar grundarnas avsikter kan bli aktuella. Vidare skall stiftelsen avsätta medel i en katastroffond som skall tjäna som akut hjälp till nödlidande efter en svår storm, översvämningar eller liknande naturkatastrofer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Svenska Barnhjälpen (ISB)
Organisationsnummer:826500-5010
Adress:
  • Box 6006
  • 550 06 Jönköping
Telefonnummer:036-300100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:794 234 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS