ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att främja hållbar miljöutveckling och miljövård genom att bidra till forskning och utveckling inom miljöteknik och skapa hållbara och miljövänliga byggnader samt infrastruktur för att därigenom bidra till en bättre värld. Stiftelsens ändamål är att:- Främja projekt som fokuserar på att utveckla miljöteknik och miljövänliga byggnader samt infrastruktur som bidrar till hållbar miljöutveckling och miljövård.- Främja utbildning och vetenskaplig forskning inom miljöteknik och miljövård.- Främja projekt inom omsorg av barn och unga samt stödja social hjälpverksamhet som har hållbar miljöutveckling och miljövård som tema.- Främja engagemang inom idrott och kultur där teman inom hållbar miljöutveckling och miljövård står i fokus.- Främja projekt och insatser som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens område.- Driva egna projekt som går i enlighet med stiftelsens syfte.- Samverka med andra stiftelser och organisationer såväl inom som utom Sverige.Stiftelsen är partipolitiskt fristående och religiöst obunden.Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Sustainable Environment
Adress:
  • Johan Kinnander
  • Västmannagatan 50
  • 113 25 Stockholm
Telefonnummer:730648732
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS