ÄNDAMÅL

I syfte att främja en hållbar samhällsutveckling i världen.Stiftelsen ska med sina samlade resurser främja det i ingressen angivna syftet genom att dela ut dels ett pris per år till individer som på uppdrag av en ort med minst 100 000 invånare har utvecklat ett system eller drivit ett projekt som medverkar till en hållbar samhällsutveckling dels en statuett till orten eller orterna i fråga.Priset enligt första stycket ska i mån av möjlighet vara av sådan storleksordning att det räcker till 2 års förskning vid något universitet inom området hållbar samhällsutveckling. Prisutdelningsceremonin ska spelas in och läggas ut på stiftelsens websida och ska pristagaren under ceremonin hålla en föreläsning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Sustainable Communities
Organisationsnummer:802426-7638
Adress:
  • Alf Lindberg
  • Sturegatan 14
  • 114 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:0709-468307
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:158 808 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS