ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att verka för en levande och resilient biosfär som möjliggör välmående för alla, genom att stödja arbetet med att a) utveckla vetenskaplig förståelse för komplexa, dynamiska samspel mellan människa och natur i biosfären b) utbilda nästa generation av forskare och ledare inom hållbar utveckling c) utveckla samverkan med förändringsaktörer.

Stiftelsen ska uppfylla sitt ändamål genom att stödja Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. /…/

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Stockholms Resiliensstiftelse
Organisationsnummer:802482-4677
Adress:
  • Stockholm Resilience Centre
  • Stockholm University
  • 10691 Stockholm
Telefonnummer:0730557500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS