ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja privat företagsamhet och nyföretagande bland små företag inom ramen för en liberal marknadsekonomi baserad på mångfald, hållbarhet, enskilt ägande och rättssäkerhet.Stiftelsen skall med insamlade medel och medel från näringsverksamhet och förvaltning, ekonomiskt, genom rådgivning eller i övrigt stödja småföretag, organisationer samt privatpersoner som arbetar i enlighet med stiftelsens ändamål..* Medel skall delas ut till företag, organisationer, privatpersoner och institutioner för att hjälpa dem att utveckla företagsamhet, villkoren för detta samt gagna Svenskt näringsliv.* Stiftelsen skall stödja samarbete med aktörer som erbjuder utbildningar, kommunikation, nätverkande eller projekt inom företagande, innovationer samt företagsutveckling och villkor därför.* Stiftelsen skall verka för att informera och utbilda företag, organisationer, privatpersoner och institutioner om nätverkande och entreprenörskap samt skapa plattformar för möten mellan människor och företag.Stiftelsens ledstjärnaStiftelsens ledstjärna är kraften i mötet mellan människor och organisationer så att dessa kan utveckla företagsamhet, nätverk och samarbeten för att skapa möjligheter att förverkliga sina idéer och projekt till gagn för individen och samhället i stort.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Småföretagarna
Organisationsnummer:802480-9256
Adress:
  • Storgatan 64
  • 263 32 Höganäs
Telefonnummer:042-342850
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS