ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja barn som har drabbats av epilepsi i sina vardagsliv och bedriva grundläggande upplysningsarbete och förebygga hur epilepsidrabbade får nödvändig vård genom stöd i samarbete med kunnig medicinsk personal eller organisationer i Etiopien.

För att uppfylla ändamål ska
Medel erhållas genom bidrag och gåvor från kontakter med företag, privatpersoner och organisationer,
Olika aktiviteter och försäljning av etiopiska produkter arrangeras
Befrämjande av grundläggande kampanjarbete av epilepsi ges bland allmänheten i Etiopien
Barn som drabbats får det stöd som behövs för att fortsätta sitt vardagsliv
Stöd, utbildning och information genomföras bland hälsoarbetare för att behandla epilepsidrabbade
Sträva efter ett nationellt och internationellt samarbete med medicinska universitet och utbildningsenheter, företag, organisationer och enskilda personer
Utveckla nära samarbete med liknande stiftelser och organisationer för att främja ISES ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Senay Epilepsi Stöd (ISES)
Organisationsnummer:802478-9375
Adress:
  • c/o Ribka Abreha
  • Toffelbacken 27
  • 126 39  Hägersten
Telefonnummer:073-7321489
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS