ÄNDAMÅL

Stiftelsen Seglora smedja är en tankesmedja för teologisk och samhällelig reflexion. Stiftelsen är fristående, men vill verka i kritisk solidaritet med Svenska kyrkan. Dess anda är dialogisk, kontextuell och demokratisk. Stiftelsens ändamål är att idka opinions- och folkbildning i skärningspunkten mellan det existentiella, kulturella och samhälleliga. Som ett led i stiftelsens verksamhet kan både virtuella och fysiska mötesplatser upprättas, exempelvis genom media, seminarier, konferenser, kulturprogram och föreläsningar i stiftelsens anda. Utgivning av böcker och annat folk- och opinionsbildande material som främjar stiftelsens ändamål kan vara en del av verksamheten. Stiftelsen kan bidra till forskning och kan även bedriva utbildnings- och kursverksamhet i enlighet med dess ideologiska inriktning. Stiftelsen kan därutöver bidra till gudstjänstutveckling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Seglora Smedja
Organisationsnummer:802426-0542
Adress:
  • Hotz
  • Strålgatan 7, lgh 1504
  • 112 63 Stockholm
Telefonnummer:073-2150919
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS