ÄNDAMÅL

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att mottaga och förvalta egendom i stiftelseförordnandet angivet upprop eller på annat sätt influtna medel samt genom utbetalningar främja, återuppbyggnad, vård och underhåll av kyrkplatsen ävensom de kulturföremål som tillförs stiftelsen, samt tillse att egendomen hålls tillgänglig för allmänheten. Stiftelsen bör vidare främja utbildning, undervisning samt forskning inom områden som har anknytning till kyrkplatsen. Stiftelsen skall också – om nuvarnade ägaren Staten så önskar – övertaga äganderätten till egendomen. Stiftelsen får även på annat sätt tillgodose sitt ändamål genom att utge bidrag och på annat sätt stödja kulturföreningar och andra, exemplevis genom att upplåta kyrkplatsen för olika kulturella aktiviteter. Stiftelsen skall för tillgodoseendet av sitt ändamål samverka med Riksantikvarieämbetet, Västra Götalandsregionen, Länsmuseerna i Skara och Karlstad samt Gullspångs kommun.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Södra Råda Gamla Kyrkplats
Organisationsnummer:802423-9645
Adress:
  • Gullspångs kommun
  • Box 80
  • 548 22 Hova
Telefonnummer:0506-36000
E-post:gunnar.ros@sodrarada.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 097 721 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS