ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte är att förbättra livsvillkoren för människor i Afrika genom att erbjuda tillgång till hälsovård, utbildning och stöd till jordbruksutveckling. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars insatser verkar för att bygga kapacitet och självförsörjning inom dessa vitala sektorer.

Stiftelsens ändamål är att:
– Främja insatser och verksamheter med fokus på hälsoförbättring och att förse samhället med utbildningsresurser.
– Främja insatser och verksamheter med fokus på jordbruksutveckling.
– Främja insatser och verksamheter som tillför medicinsk och social välfärdshjälp i enlighet med syftes och ändamål.
– Främja insatser och verksamheter som innebär stöd och hjälp under katastrofer och nödsituationer i enlighet med syfte och ändamål.
– Främja insatser och verksamheter som gynnar eller skapar förutsättningar för hållbar utveckling och självförsörjning i enlighet med syfte och ändamål.
– Främja insatser och verksamheter med inriktning mot samverkan och samarbete med andra organisationer.
– Främja insatser och verksamhet för utsatta individer, målgrupper och/eller organisationer som upplever en begränsad tillgänglighet till samhällets resurser till vardags eller under tider av kris som till exempel under pandemier.
– Verka som ett stöd för andra stiftelser och organisationer både inom och utanför Sverige som delar liknande mål.
– Främja utbildning och forskning i enlighet med syfte och ändamål.
– Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige för att maximera effektiviteten och räckvidden av våra insatser.
– Dela ut stipendium i enlighet med syfte och ändamål till enskilda individer eller grupper som engagerar sig för att förbättra villkoren inom våra fokusområden.
– Driva egna projekt i enlighet med syfte och ändamål för att direkt påverka och bidra till våra utvalda samhällsområden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Safe Africa Together Foundation
Organisationsnummer:802482-5237
Adress:
  • Stubbsundsvägen 17
  • 13141 Nacka
Telefonnummer:072-8773278
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS