ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja det övergripande målet att förbättra tillgången till kvalitativ utbildning för barn och unga vuxna i låg- och medelinkomstområden internationellt.

Stiftelsens ändamål främjas genom direkta utbildningsinsatser, opinionsbildning, utbildning av lärare och utveckling av metoder för lärande samt liknande åtgärder.

Stiftelsens ändamål ska vidare främjas genom samverkan med innovativa organisationer inom barns och unga vuxnas lärande. Samverkan ska ske genom att stiftelsen ska driva projekt i egen eller annans regi med metoder och pedagogik som utvärderats eller utvärderas med målet att förbättra utbildningsprogrammens kvalitet och effekt.

Insamlade medel ska nyttjas till uppfyllande av stiftelsens ändamål. Insamlade medel ska, efter nödvändiga avdrag för insamlings-, opinionsbildnings- och administrationskostnader samt eventuella kostnader för främjande i egen regi, överföras till lokal samarbetspart i de länder där stiftelsens verksamhet bedrivs.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Pratham Sweden
Organisationsnummer:802482-4446
Adress:
  • Norrsken House
  • Birger Jarlsgatan 57C
  • 113 56 Stockholm
Telefonnummer:+46 73 525 60 14
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS