ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att bidraga till att Frimuraresamhällets Ordenshus i Göteborg, jämte däri befintliga inventarier, hålles i fullgott skick. Stiftelsen skall, sedan den uppnått viss i Stiftelseförordnandet närmare angiven storlek, från avkastning och värdestegring uppfylla det ändamål, som i föregående stycke sägs.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen, Pålitlige Bröders Fond
Organisationsnummer:857209-3634
Adress:
  • Göta Provinsialloge
  • Drottninggatan 32
  • 411 14 Göteborg
Telefonnummer:031-7116864
E-post:gpl@frimurarorden.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:203 153 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS