ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen Östersjökontraktet ämnar driva egna projekt och stödja andra projekt som bidrar till att engagera allmänheten, företag och makthavare i de kringliggande länderna för ett friskare Östersjön, både nationellt och internationellt.

Stiftelsens ändamål är att:

– Driva egna projekt och främja insatser samt verksamheter med fokus på miljömedvetenhet och att skydda Östersjöns unika ekosystem genom att uppmuntra till ansvarstagande och konkreta åtgärder.
– Driva egna projekt och främja insatser samt verksamheter som ökar allmänhetens, företagens och makthavares engagemang för Östersjön.
– Driva egna projekt och främja insatser samt verksamheter som tillför utbildning och information om Östersjöns huvudproblem, inklusive övergödning och föroreningar.
– Driva egna projekt och främja insatser samt verksamheter som innebär ungdomsengagemang genom att till exempel dela ut diplom och stipendier till unga som aktivt bidrar till regionens hållbarhet.
– Driva egna projekt och främja insatser samt verksamheter som gynnar eller skapar förutsättningar för internationell samverkan, särskilt med fokus på EU-nivå för att säkerställa att Östersjöns frågor får den uppmärksamhet de förtjänar.
– Driva egna projekt och främja insatser samt verksamheter med inriktning mot insamling av medel för att finansiera stiftelsens initiativ och projekt.
– Verka som ett forum för dialog med makthavare.
– Driva egna utbildningsprojekt och främja andras utbildningsinsatser samt främja forskning relaterat till Östersjöns ekosystem och dess skydd.
– Samverka med andra stiftelser och organisationer inom och utom Sverige för att förstärka insatserna för Östersjön.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden, dedikerad till att säkerställa en långsiktigt hållbar och frisk Östersjön för framtida generationer.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att driva egna projekt enligt stiftelsens syfte och ändamål, samt att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Östersjökontraktet
Organisationsnummer:802482-5328
Adress:
  • Expedition Baltic Sea AB
  • Örlogsvägen 11
  • 111 49 Stockholm
Telefonnummer:070-528 20 12
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS