ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bekämpa slaveri och människohandel i Sverige och resten av världen. Stiftelsen ska även skydda människor och samhällen från människohandel. Stiftelsen ska verka genom, men ej vara begränsad till, utbildning och informationsspridning till individer, företag och institutioner med syfte att avskaffa kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Därutöver kan stiftelsen engagera sig i andra aktiviteter som är relevanta för främjandet av dess uttalade välgörande ändamål, eller i någon annan välgörenhetsaktivitet. Mottagare av ekonomisk stöd från stiftelsen ska främst vara, men inte begränsad till offer för människohandel, anhöriga till offer, andra organisationer och verksamheter som på lokal, nationell eller internationell nivå bekämpar människohandel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen NOT FOR SALE SWEDEN
Organisationsnummer:802479-2940
Adress:
  • Thurne Teknik AB
  • Lugnets Allé 1
  • 120 33 Stockholm
Telefonnummer:072-3209999
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS