ÄNDAMÅL

NCID skall vara politiskt oberoende och verka för dialog och samverkan över religionsgränserna. Stiftelsen har som målsättning:att stärka individens religiösa indentitet och hjälpa henne fullfölja sina förpliktelser gentemot Gud;att väcka intresse för inter-religiös dialog, såväl som för de enskilda religiösa traditionerna som för deras kulturmiljö;att utveckla teologiska perspektiv för framtida samverkan mellan kristna, judar och muslimer i samtidsfrågor;att föra samman samfundsledare, forskare, myndighetspersoner och lekmän som verkar för religiös dialog, integration, fred och försoning;att konkret manifestera solidaritet och samförstånd mellan de tre religionerna;att ur det gemensamma religiösa arvet härleda principerna för en global religiös etik;att verka för en positiv, kreativ och fredlig samhällsutveckling;att underlätta den sociala integrationen av religiösa och etniska minoriteter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Insamlingsstiftelsen Nordiskt centrum för inter-religiös dialog (NCID)
Organisationsnummer:857500-9876
Adress:
  • Turunc
  • Vaktmästaregången 5
  • 413 18 Göteborg
Telefonnummer:0703-742060
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:45 354 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS